توسعه فردی

من کجای زندگیم هستم؟

الان تو کدوم مرحله ی زندگیتون هستین؟ اگه قرار باشه درخت زندگیتون رو ترسیم کنین، الان در حال نقاشی کدوم بخش اون هستین؟ .. چقدر به میوه نزدیک شدین؟ درگیر ریشه این؟ ساقه؟ شاخه ها؟ میوه ؟ یا نکنه هنوز تو کشف ذات دونه ی خودتون موندین و گلدون به گلدون دنبال خاک مناسب می […]