دانلود رایگان

چشم انداز

بهتر است به آینده مان توجه کنیم چون قرار است بقیه عمرمان را در آن بگذرانیم توجه به آینده غافل شدن از زمان حال نیست. نگرانی نیست، خیالپردازی هم نیست.. حتی برنامه ریزی و هدف گذاری هم نیست شاید ترکیبی از همه ی اینها باشه یا حتی تصویری کاملتر ؟ شاید چیزی باشه به نام […]

یعنی کی می تونم باشم؟

به آدمها برای نوع بودنشون حق انتخاب داده شده کی باشم؟ چقدر باشم؟ چطوری باشم؟ تا کجا باشم؟ تو مرحله ای از زندگیمون با این سوال جدی روبرو می شیم انگار یه جایی دیگه بذر  ما دلش میخواد از زیر خاک بیرون بزنه، جوونه بزنه، پا بگیره و زندگیش رو شروع کنه، ولی چون نمیدونیم […]