فیلم آموزشی

نگرش / فیلم سخنرانی Amy Purdy در تد

نگرش یعنی -تصمیم- شما برای دیدن آن بخشِ دیگر زندگی –یا راه یا چاه– همون بخشی که انتخابش به عهده ی خود ما گذاشته شده در  زندگی زمان هایی وجود داره که متوجه می شیم منِ قبلی با اون نگرش سابق دیگه نمیتونه برای اتفاقات جدید راه حل پیدا کنه و بهتره منِ جدید با […]

رفتار هوشمندانه / فیلم ژوپیتر

تصویر فوق رو به عنوان اسلاید نمایش داده شده در کلاس هوش هیجانی استفاده می کنم ، سر کلاس با هم درباره ی انواع رفتار هوشمندانه حرف می زنیم. بیایید اینجا و با هم درباره ی رفتار هوشمندانه اما از یک منظر مشخص و با کمک یک مثال نگاهی بیندازیم: یه جمله منصوب به ارسطو […]

چشم انداز

بهتر است به آینده مان توجه کنیم چون قرار است بقیه عمرمان را در آن بگذرانیم توجه به آینده غافل شدن از زمان حال نیست. نگرانی نیست، خیالپردازی هم نیست.. حتی برنامه ریزی و هدف گذاری هم نیست شاید ترکیبی از همه ی اینها باشه یا حتی تصویری کاملتر ؟ شاید چیزی باشه به نام […]