نگرش

نگرش / فیلم سخنرانی Amy Purdy در تد

نگرش یعنی -تصمیم- شما برای دیدن آن بخشِ دیگر زندگی –یا راه یا چاه– همون بخشی که انتخابش به عهده ی خود ما گذاشته شده در  زندگی زمان هایی وجود داره که متوجه می شیم منِ قبلی با اون نگرش سابق دیگه نمیتونه برای اتفاقات جدید راه حل پیدا کنه و بهتره منِ جدید با […]