بهره وری در پیله ی تنگ جا نمی شود

شناخت تیپ شخصیتی خود
باعث می شود در هر مرتبه از سطح تحصیلی و شغلی كه باشیم بتوانیم با شناخت نقاط قوت و ضعف، توانمندی‌ها،كاستی‌ها و نقاط كور، شخصیت خود را ارتقاء داده ، اصلاح كنیم و بهره وری خود را افزایش دهیم.   

وقتی بخواهیم میزان تغییر و سازگاری خود را با محیط بدانیم ، عامل هوش هیجانی تعیین کننده خواهد بود. هوش هیجانی به شما توانائی درک هیجان ها و هماهنگی لازم میان عواطف و رفتار را می دهد . به شما کمک می کند  تا روابط خود را تنظیم و اداره کنید، به طور منطقی بیاندیشید و به طور مؤثر با محیط خود به رفتار و مبادله بپردازید. شما با کمک هوش هیجانی می توانید رفتار خود را با محیط به طور موثر تنظیم نماید تا خواسته های خود و محیط همسویی لازم را داشته باشد و در محیط کاری و شخصی رفتار حرفه ای و موثر داشته باشید.

پایین نگه داشته شدنِ هوش هیجانی – چون اکتسابی است و شما می توانید خود را تقویت نمایید- باعث می شود شما به جای تطبیق رفتار با محیط، اشتباهاً بخواهید شخصیت خود را تغییر دهید و چون این تغییر امکان پذیر نیست، از خود فردی با نقابی سخت و مصنوعی می سازید که توان حرکت در این پوسته ی تنگ را ندارد. در نتیجه رفتارهایتان مصنوعی، کپی شده و انتقاد ناپذیر بوده و در نتیجه قدرت انطباق با محیط را نیز از دست خواهید داد . در مواقع بحرانی که این پوسته خیلی شکننده می شود، ناگهان از خود رفتاری می بینید که توقع بروز آن را ندارید.

هوش هیجانی

مجموعه ای از توانایی هاست که به فرد کمک می کند تا احساسات خود و دیگران را بشناسد، درک کند و در نهایت به فرد کمک می کند تا روابط خود را تنظیم و اداره کند.

دارای ۱۵ بُعد است که قابل آموزش و یادگیری بوده و هر بُعد با توجه به شرایط فرد قابل ارتقا می باشد

در زیر می توانید تفاوت رفتار افراد با هوش هیجانی مناسب و نامناسب را ببینید

 

ويژگي افرادي که هوش هيجاني بالا  ندارند

ويژگي افرادي که هوش هيجاني بالا  دارند

 • قضاوت های لحظه ای و منفی
 • شخصی کردن مسائل
 • ایجاد دیوار ارتباطی
 • نقد مخرب
 • تحقیر

 

 • طرز تفکر همه یا هیچ
 • کلی گویی و ساده نگری
 • نگرانی بیش از حد
 • استفاده از عبارت ”باید“
 • برچسب زدن

 

 •  توانایی کاهش سریع و به موقع استرس
 •  توانایی بکارگیری طنز و بازی برای مواجه با چالش‏ها
 •  توانایی حل تعارض و اختلاف به شکل سازنده و با اعتماد به نفس
 • توانایی برقراری ارتباط با دیگران از طریق ارتباطات غیر‏کلامی
 • توانایی شناسایی و مدیریت احساسات

 

نتیجه اینکه شناخت تیپ شخصیتی برای ارتقای کیفیت زندگی و رسیدن به هدف لازم هست اما کافی نیست، این دو کنار هم معنا پیدا می کنند

* در صورت تمایل داشتن اطلاعات تکمیلی درباره هوش هیجانی و تیپ شخصیتی می توانید به  اینجا مراجعه کنید و جزوه های مربوط به هر کدام را دانلود کنید

9+