رزومه

نام و نام خانوادگي: سپیده جلوخانی

محل تولد: تهران / محل سکونت: تهران

پست الكترونيكي: SepidehJelokhani@gmail.com

نمايه‌ي شغلي:

کارشناس ارشد مشاوره  – مشاوره شغلی
متخصص در توانمند سازی فردی ، سازمانی- شایسته گزینی و شایسته سازی ، داراي سابقه‌ي‌ تدریس در پروژه‌هاي واحد فروش، منابع انسانی و توسعه فردی

 • تدریس مهارتهای فروش
 • تدریس ابزار شایسته گزینی
 • تدریس اجرا و تفسیر تست تستهای رفتاری مرتبط
 • هدایتگر استعداد شغلی و تحصیلی

سوابق تحصيلي:

دانش‌آموخته‌ي کارشناسي ارشد مشاوره (گرایش مشاوره و راهنمایی) ـ دانشگاه علوم تحقیقات (۱۳۹۱-۱۳۸۹)

دارنده مدرک بین المللی واقعیت درمانگری از موسسه ویلیام گلاسر امریکا با عنوان :
” choice theory/ reality therapy certification”

 


سوابق شغلي:

 

– خارج از ایران

 1. مدرس کارگاه رفتار شناسی کاربردی برای مدیران فروش (موسسه برگزار کننده ذهن برتر) – دبی ؛ آذر ماه ۱۳۹۴ با حضور مدرس همراه پروفسور یزدانی از سوئد و پروفسور باهر از ایران و همراهی دکتر سیدا
 2. مدرس کارگاه رفتارشناسی کاربردی با هدف ارتباط موثر و کار تیمی (موسسه برگزار کننده ذهن برتر)- قبرس اروپایی ؛ بهار ۱۳۹۵ با حضور دکتر سیدا و محمود معظمی
 3. مدرس کارگاه رفتارشناسی کاربردی (موسسه برگزار کننده ذهن برتر)- بلغارستان ؛ تابستان ۱۳۹۵ با حضور دکتر سیدا
 4. مدرس کارگاه رفتارشناسی کاربردی (موسسه برگزار کننده ذهن برتر)- دبی؛ پاییز ۱۳۹۵ با حضور دکتر سیدا

 

– در ایران

مرکز مشاوره ذهن و جسم، (۱۳۹۳- تا کنون)

 • مشاوره تحصیلی و شغلی
 • استعدادیابی با کمک تست ، مصاحبه و مشاوره فردی
 • هدایت استعدادو برنامه ریزی مسیر شغلی؛ با توجه به تفاوتهای فردی
 • مشاوره توسعه مهارتهای فردی


شرکت تامین سرمایه آرمان
مدرسه اکسیژن (بهار ۱۳۹۶)

 • تدریس مهارت های مدیریت استرس به کارگزاران بورس در نمایشگاه بانک و بورس

 

 شرکت آسان پرداخت (UP)  (بهار۱۳۹۶ تا کنون)

 • مشاورمنابع انسانی
 • مشاور شغلی: ( رضایت شغلی، افزایش کارایی فردی، حل تعارضات بین فردی، مدیریت استرس، ارتقاء مهارت های فردی و هوش اجتماعی و هیجانی)

 

شرکت ایرانسل  (خرداد ۱۳۹۶ تا کنون)

 • مشاور شغلی: ( رضایت شغلی، افزایش کارایی فردی، حل تعارضات بین فردی، مدیریت استرس، ارتقاء مهارت های فردی و هوش اجتماعی و هیجانی)

 

مدرس ، مشاور و طراح دوره شبکه سازی انسانی  به سبک کارآفرینان(تاسیس :پاییز ۱۳۹۵ )

 

شرکت داروگستر داروسازی باریج اسانس (تابستان ۱۳۹۵)

 • تدریس تیپ شناسی فروش به مدیران فروش شرکت

 

مدرس شرکت زیمنس (پاییز  ۱۳۹۴ – بهار۹۵)

 • تدریس تیپ شناسی و ارتقای قابلیت های فردی

 

 شرکت همراه اول (اردیبهشت ۱۳۹۴ – آذر ۹۴)

 • مشاور شغلی
 • تدریس تیپ شناسی و ارتقای قابلیتهای فردی و توانمند سازی (پروژه ی هفت ماهه و تدریس برای پرسنل سه تا پانزده سال سابقه)

 

موسسه فرهنگی ذهن برتر ، (۱۳۹۳- تا کنون)

تدریس مهارت های :

 • تیپ شناسی و استعداد یابی
 • مهارتهای ارتباط و مذاکره
 • هوش هیجانی – شناخت، ارتقا- با هدف ارتباط موثر، مذاکره موثر
 • مشاوره تحصیلی و مشاوره شغلی

 

 مشاور منابع انسانی هلدینگ عقاب(۱۳۹۲-۹۳ )

 • اجرا و تفسیر تست های سازمانی تیپ شناسی، هوش هیجانی و مدل رفتاری و ارایه گزارش شایسته گزینی به مدیریت منابع انسانی هلدینگ عقاب در سه شرکت زیر مجموعه :
  کارخانه حلوای عقاب -شرکت پخش عقاب – درمانگاه خیریه شرکت عقاب
 • اجرای مصاحبه های رفتاری برای استخدام

 

 مدرس دانشگاه تهران- موسسه روانشناسی دکتر کاردان– دوره جامع مشاوره تحصیلی و شغلی برای روانشناسان و مشاوران با گرایش شغلی تحصیلی و شغلی(۱۳۹۲ تا ۹۳ )

 • مشاوره تحصیلی و مشاوره شغلی
 • تیپ شناسی و استعداد یابی
 • ارتباط موثر و قدرت متقاعد سازی

 شرکت بین المللی کیسون(۱۳۹۱تا ۹۲)

 • مدرس کمیته توانمند سازی واحد توسعه انسانی
 • آماده سازی پیش نویس طرح توانمند سازی و نحوه ی تدریس مهارتهای زندگی برای پرسنل و خانواده ی آنها
 • برگزاری کارگاه خود شناسی و رضایت شغلی؛پروژه باغ کتاب تهران و اجرا و تفسیر تست شخصیت شناسی سازمانی MBTI
 • برگزاری کارگاه خود شناسی و رضایت شغلی ؛پروژه مسکن مهر دولت آباد کرمانشاه  اجرا و تفسیر تست شخصیت شناسی سازمانی MBTI
 • برگزاری تست و تفسیر تست شخصیت شناسی سازمانی MBTI درپروژه لوله رانی اهواز

 شرکت نوبانگ اندیشه ( ۹۲- ۱۳۹۰ )

 • روانشناس و تسهیل گر در برگزاری کارگاه های آموزشی سازمانی
 • اجرا، تفسیر و تدریس تست های مهارت های ارتباطی، هوش هیجانی و شخصیت شناسی سازمانی
 • برگزاری کارگاه خود شناسی وشخصیت شناسی و متقاعد سازی تیپ های مختلف شخصیتی؛ مدیران فروش شرکت پخش کیلا ؛ (تابستان ۱۳۹۱)
 • اجرا و تفسیر تست شخصیت شناسی MBTI برای مدیران فروششرکت پخش کیلا؛ (تابستان ۱۳۹۱)
 • اجرا و تفسیر تست فضاهای ارتباطی برای مدیران فروششرکت پخش کیلا ؛ (پاییز ۱۳۹۱)
 • اجرا و تفسیر تست هوش هیجانی و تدریس مفهوم EQ و نحوه ی ارتقا آن در جهت افزایش فروش برای مدیران فروششرکت پخش کیلا؛ (زمستان ۱۳۹۱)
 • روانشناس و تسهیل گر در کارگاه زبان نو، ذهن نو در شرکت JTI؛(تابستان ۱۳۹۱)
 • اجرا و تفسیر تست شخصیت شناسی سازمانی برای کارکنان روابط عمومی شرکت همراه اول؛ (۱۳۹۲)

تالیفات و کتاب های نوشته شده:

 • راز سیدو؛ داستانی با تم استعداد یابی
 • راه سیدو؛ نقشه ی راه هدایت استعداد
 • بازسازی زندگی؛ روایت یک شکست تا پیروزی با تغییر نگرش
 • ابرهایی در ارتفاع صد و هفتاد سانتی؛ شناخت و مدیریت افکار مثبت و منفی

تمامی آثار توسط نشر آقای کتاب چاپ ومنتشر شده است

 


دوره‌هاي آموزشی :

 • کارگاه ۶۸ ساعته ی تشخیص تیپهای شخصیتی و اختلالات شخصیت مطابق DSM؛ تهران؛۱۳۸۷ .دریافت مدرک از سازمان بهزیستی
 • دانش آموخته NLP (ارتباط موثر و برنامه ریزی عصبی – کلامی ) ؛ زیر نظر دکتر معدلی از فرانسه؛ (۱۳۸۹-۱۳۹۰) و دریافت مدرک بين‌المللي NLP
 • کارگاه اناگرام – تیپ شناسی سازمانی؛ تحت نظارت دکتر معدلی از فرانسه؛ تابستان ۱۳۹۰
 • کارگاه MBTI (سنخ نمای مایرز بریگز) تفسیر تست و تعیین تیپ شخصیتی ۱۶ گانه افراد (personality type) ؛ زمستان ۱۳۹۰
 • کارگاه CBT ؛ دکتر حمیدپور – انجمن روانشناسی ایران ؛۱۳۹۰
 • کارگاه شناخت و تفسیر تست های سازمانی و مشاوره شغلی؛ موسسه روانشناسی دکتر کاردان – دانشگاه تهران؛ تابستان ۱۳۹۲
 • کارگاه مدیریت راهبرانه و مشاوره با سبک واقعیت درمانی و تئوری انتخاب به سبک تئوری انتخاب؛ بهار و زمستان ۱۳۹۱- پاییز۱۳۹۳- پاییز و زمستان ۱۳۹۳ . دریافت مدرک بين‌المللي
 • همایش یکروزه بین المللی مدیریت راهبرانه (Lead management) ؛ مدرسان دکتر جودی هستویل و دکتر علی صاحبی؛ زمستان ۱۳۹۳ . دریافت مدرک بين‌المللي